Přínos bariérové ochrany lůžka pro pacienty s alergií na roztoče domácího prachu

Alergie je geneticky podmíněná porucha imunity, v jejímž důsledku postižení jedinci reagují na běžné složky prostředí (pyly, roztoči, potraviny atd.) jako na agresora. Projevem této neadekvátní aktivace obranného systému je alergický zánět.

Podle doporučených postupů pro prevenci a léčbu alergických onemocnění je jednou z klíčových podmínek odstranění příznaků alergie maximální snížení kontaktu vnímavé osoby s příčinným alergenem.

Roztoči domácího prachu způsobují v posledních dvaceti letech až 50% alergických onemocnění. Jsou hlavní proalergickou složkou domácího prachu. Běžným okem jsou neviditelní a v teplém a vlhkém prostředí se velmi rychle množí. Pro člověka jsou nejvíce alergizující jejich výměšky. Doménou výskytu roztočů je především lůžko (matrace, včetně molitanových, přikrývky, polštáře). Péče o lůžkoviny je proto jedním ze základních opatření v péči o pacienta s roztočovou alergií.

Z tohoto pohledu patří bariérová ochrana před roztočovým alergenem pomocí protiroztočových povlaků k základním léčebným opatřením. Z výrobků dostupných na našem trhu mohu jednoznačně doporučit pacientům s tímto typem alergie protiroztočové povlaky ProtecSom. Díky velikosti mezer mezi vlákny menší než 6 mikronů zabrání průniku alergenů roztočů a domácího prachu z lůžkovin, a tvoří tak účinnou bariéru i proti nejmenším alergizujícím komponentám. Jejich další předností oproti jiným výrobkům z této kategorie je skutečnost, že jsou zhotoveny ze 100% bavlny – nejvhodnějšího materiálu pro bezprostřední kontakt s citlivou pokožkou alergika.

MUDr. Zuzana Medková, Ph.D.
Ambulance alergologie a klinická imunologie
Dobrovského 2199/23, Brno

Copyright © 2024 PROTECSOM
Nejprodávanější zvlhčovače vzduchu a čističky vzduchu na portálu ProAlergiky.cz